Op zoekvakantiewerk.nl kun je direct zoeken in 2.300 vakantiewerk vacatures. Vind snel je ideale vakantiebaan en solliciteer direct online!

Home Voor werkgevers
Tips & Adviezen

Wat voor werk mag je doen?

De regels voor vakantiewerk verschillen per leeftijdscategorie. Voor jongeren van 13 gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor jongeren dan 17. Hieronder vind je de algemene regels per leeftijdscategorie.

Jongeren vanaf 12 jaar mogen:

- werken in het kader van een werkstraf

- meewerken aan uitvoeringen


Jongeren vanaf 13 jaar mogen:

- op schooldagen klusjes rond het huis en in de buurt doen

- op vrije dagen helpen bij licht niet-industrieel werk

- als woonhuis en de winkel of de land- en tuinbouwonderneming

één geheel vormen, meehelpen in het bedrijf van hun ouders
 


Jongeren vanaf 14 jaar mogen:

- stage lopen


Jongeren vanaf 15 jaar mogen:

- ochtendkranten bezorgen

- licht niet-industrieel werk verrichtenLicht niet-industrieel werk

Licht niet-industrieel werk dat jongeren vanaf 15 jaar mogen doen

is bijvoorbeeld:

• lichte werkzaamheden in een winkel, zoals vakken vullen of helpen

bij het inpakken;

• lichte werkzaamheden in de landbouw, zoals groenten en fruit

plukken, lichte oogstwerkzaamheden, het voeren van kleine dieren;

• jongeren van 13 tot en met 15 jaar mogen werken aan de lopende

band. Let op: dit mag alleen als de jongere en de ouders/verzorgers

een overeenkomst hebben ondertekend met de werkgever;

• lichte werkzaamheden bijvoorbeeld bij een manege, op een camping,

in een speeltuin, in een pretpark, in een bowlingcentrum, in

een museum.

Jongeren vanaf 13 jaar mogen op vrije dagen bij dit soort werkzaamheden

helpen.Onder de 16 jaar mogen jongeren de volgende werkzaamheden
niet verrichten

Zwaar werk:

• tillen van meer dan 10 kg;

• duwen of trekken van meer dan 20 kg;

• voortdurend werken in dezelfde houding.

Gevaarlijk en ongezond werk:

• het werken met of in de omgeving van machines waarbij brand-,

elektrocutie-, knel-, plet-, snij- of valgevaar bestaat (bijvoorbeeld

het werken met een heftruck, goederenbouwlift, cirkelzaagmachine,

betonmolen, vleessnijmachine);

• werk waarbij ze in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen

(bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen);

• werk waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden

gedragen (bijvoorbeeld een bouwhelm, een stofkap, oordoppen).

Verder zijn onder meer de volgende soorten werk niet toegestaan

voor jongeren onder de 16 jaar:

• caissière of andere werkzaamheden waarbij de jongere zelf verantwoordelijk

is voor geldzaken;

• werken in de horeca wanneer daar alcohol wordt verstrekt.

Ook zijn de werkzaamheden die jongeren van 16 en 17 jaar alleen

onder deskundig toezicht mogen doen niet toegestaan voor jongeren

onder de 16 jaar. Uiteraard mogen zij ook de verboden werkzaamheden

voor jongeren onder de 18 jaar niet doen.
 


Welk risicovol werk mogen jongeren van 16 en 17 jaar doen?

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen allerlei soorten werk doen, maar

werk dat gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid is voor alle

werknemers jonger dan 18 jaar verboden.
 


Verboden werkzaamheden

Werknemers jonger dan 18 jaar mogen niet:

• werken met stoffen die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend,

mutageen en voor de voortplanting schadelijk zijn (gevaaraanduidingen

horen op de verpakking van de stoffen te staan). Let op:

hieronder vallen ook bestrijdingsmiddelen. Jongeren mogen pas 14

dagen na het verspuiten van bestrijdingsmiddelen op een gewas

weer met dat gewas in aanraking komen;

• werken met stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn

voor de gezondheid (gevaaraanduidingen horen op de verpakking

van de stoffen te staan);

• werken met biologische agentia (virussen, bacteriën) die ernstige

ziekten bij mensen kunnen veroorzaken. Zie hiervoor het

Arbobesluit, afdeling 9, Biologische agentia, artikel 4.84, lid 3, c en d.;

• werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met

daarin een of meer van de genoemde stoffen;

• werken onder overdruk, zoals duiken, in een caisson en in afgesloten

ruimten;

• werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische

straling kunnen uitzenden, zoals sealapparatuur, lasers

en radarinstallaties;

• werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai

mag niet hoger zijn dan gemiddeld 85 dB(A).

Let op: dit is een absolute norm, waarbij geen rekening wordt

gehouden met de dempende werking van gehoorbeschermers;

• werken met apparatuur die zo trilt dat het gevaar oplevert voor

de gezondheid.


Wil je meer weten over wettelijke verplichtingen rondom vakantiewerk? Klik hier om naar de website van de arbeidsinspectie te gaan.
www.arbeidsinspectie.nl/onderwerpen/arbeidstijden/

 

 


<< Wettelijke werktijden Gedrag tijdens vakantiewerk >>

Tips & Adviezen - Copyright Zoekvakantiewerk.nl 2020 - Naar boven

Zoekvakantiewerk.nl is onderdeel van Melon Media netwerk

Zoekbijbaan.nl | Stagemotor.nl | Zoekoppas.nl | Startersbanen.nl | Stagetips.nl | Studentenzorgverzekering.nl

© 2020 • KvK nr: 24309347