Op zoekvakantiewerk.nl kun je direct zoeken in 2.300 vakantiewerk vacatures. Vind snel je ideale vakantiebaan en solliciteer direct online!

Home Voor werkgevers
Tips & Adviezen

Wettelijke werktijden

Wettelijke werktijden jongeren 13 & 14 jaar

 

Klusjes rond het huis en in de buurt

Licht, niet-industrieel werk

Minimum dagelijkse rust

14 uur

14 uur

In elke geval tussen

19.00 – 07.00 uur

19.00 – 07.00 uur

In vakanties

19:00 – 07.00 uur

19.00 – 07.00 uur

Maximum aantal werkdagen per week

5

5

Maximum arbeidstijd per:

 

 

Schooldag

2 uur

2 uur

Niet-schooldag

7 uur

7 uur

Vakantiedag

7 uur

7 uur

Maximum arbeidstijd per:

 

 

Schoolweek

12 uur

12 uur

Vakantieweek

35 uur

35 uur

Maximum gewerkte vakantieweken per jaar

4

4

Maximum aangesloten gewerkte vakantieweken per jaar

3

3

Aaneengesloten pauze na 4,5 uur werk

30 minuten

30 minuten

Werken op zondag

Verboden

VerbodenWettelijke werktijden jongeren 15 jaar

 

Licht, niet-industrieel werk

Minimum dagelijkse rust

12 uur

In elke geval tussen

19.00 – 07.00 uur

In vakanties

19.00 – 07.00 uur

Maximum aantal werkdagen per week

5

Maximum arbeidstijd per:

 

Schooldag

2 uur

Niet-schooldag

8 uur

Vakantiedag

8 uur

Maximum arbeidstijd per:

 

Schoolweek

12 uur

Vakantieweek

40 uur

Maximum gewerkte vakantieweken per jaar

6

Maximum aangesloten gewerkte vakantieweken per jaar

4

Aaneengesloten pauze na 4,5 uur werk

30 minuten

Werken op zondag

Toegestaan, indien op zaterdag vrij (met minimaal 5 vrije zondagen per 16 weken.)Wettelijke werktijden jongeren 16 & 17 jaar

Minimum dagelijkse rust

12 uur

In elke geval tussen

23.00 – 06.00 uur

Wekelijkse rust

36 uur per periode van 7 x 24 uur

Maximum arbeidstijd per:

 

Dienst

9 uur

Week

45 uur

Vier weken

Gemiddeld 40 uur per week, 160 uur totaal

Werken op zondag:

Toegestaan, indien 13 vrije zondagen per 52 weken. Ander aantal is toegestaan bij collectieve regeling, individuele instemming nodig.

Tijdens schoolweken

Zondag werken, dan zaterdag vrij

Tijdens vakantieweken

Toegestaan om op zaterdag en zondag te werken

Aaneengesloten pauze na 4,5 uur werk

Minstens 30 minuten. Mag opgesplitst worden in pauzes van tenminste 15 minuten.Arbeidstijdenwet volwassenen (18+)

 

 

Norm

Arbeidstijd

Per dienst

12 uur

 

Per week

60 uur

 

Per 4 weken

Gemiddeld 55 uur

 

Per 16 weken

Gemiddeld 48 uur

Rusttijden

Dagelijkse rust

11 uur (aaneengesloten)

(1x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. aard

arbeid of bedrijfsomstandigheden)

 

Wekelijkse rust

36 uur (aaneengesloten) óf

72 uur per 14 dagen (te splitsen in stukken van

minimaal 32 uur)

Pauze

Bij > 5,5 uur arbeid per dienst

30 minuten

(eventueel 2 x 15 minuten)

 

Bij > 10 uur arbeid per dienst

45 minuten

(eventueel 3 x 15 minuten)

 

Bij > 5,5 uur arbeid per dienst

15 minuten

Zondagrust

Zondagsarbeid

geen arbeid op zondag, tenzij:

in overeenstemming met het soort werk én

bedongen

of

noodzakelijk in verband met het soort werk of

bedrijfsomstandigheden

overeengekomen met OR (bij afwezigheid:

belanghebbende werknemers)

individuele instemming

 

Vrije zondagen

13 (per 52 weken)

elk ander aantal, mits:

individuele instemming indien minder dan 13

vrije zondagen per jaar

Nachtarbeid
nachtdienst:

> 1 uur arbeid tussen

00.00 en 06.00 uur

Arbeidstijd per dienst

10 uur

12 uur, mits:

rust na dienst 12 uur

5 x per 2 weken

maximaal 22 x per 52 weken

 

Arbeidstijd per week

40 uur (per 16 weken),

indien ≥ 16 x per 16 weken arbeid in nachtdienst

 

rusttijd na nachtdienst

geldt voor nachtdiensten

eindigend ná 02.00 uur

14 uur

(1 x per week: 8 uur, indien noodzakelijk in verband

met soort werk of bedrijfsomstandigheden)

 

rusttijd na > 3 nachtdiensten

46 uur

 

maximum lengte reeks

geldt als minimaal één van

de diensten uit de reeks een

nachtdienst is

7 of 8

 

maximum aantal

geldt voor nachtdiensten

eindigend ná 02.00 uur

36 nachtdiensten per 16 weken

of

140 nachtdiensten per 52 weken hetzij

38 uur tussen 00.00 en 06.00

Consignatie*

consignatieverbod

14 consignatievrije dagen per 4 weken

2 x 2 dagen per 4 weken geen consignatie en geen arbeid

geen consignatie 11 uur vóór en 14 uur ná een nachtdienst

 

arbeidstijd per 24 uur

13 uur

 

arbeidstijd per week in geval van

nachtelijke consignatie

geldt indien per 16 weken 16x of

meer consignatie wordt opgelegd

tussen 00.00 en 06.00 uur

gemiddeld 40 uur (per 16 weken)

of

gemiddeld 45 uur (per 16 weken),

mits:

- 8 uur onafgebroken rust vóór aanvang

nieuwe dienst (in geval van laatste oproep tussen 00.00 en 06.00 uur)

hetzij

- gedurende 8 uur onafgebroken rust in de

18 uur volgend op 06.00 uur (als laatste oproep tussen 00.00 en 06.00 uur plaatsvond en direct gevolgd wordt door een nieuwe dienst)

*Tijdruimte tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.


<< Minimumloon Wettelijk toegestaan werk >>

Tips & Adviezen - Copyright Zoekvakantiewerk.nl 2020 - Naar boven

Zoekvakantiewerk.nl is onderdeel van Melon Media netwerk

Zoekbijbaan.nl | Stagemotor.nl | Zoekoppas.nl | Startersbanen.nl | Stagetips.nl | Studentenzorgverzekering.nl

© 2020 • KvK nr: 24309347